CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE

TERMOMODERNIZACJA

Data: 29.01.2016

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości zamówienia publicznego poniżej 30000 euro.

W związku z planowaną realizacją zadania pn. "Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie" Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno zrwaca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu przeidzianego do realizacji w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 3. ENERGIA, Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publiczntm". Poddziałanie 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegóły: ZAPYTANIE OFERTOWE

Termin realizacji zamówienia: 15.03.2016 r.
Oferty należy składać wyłącznie do dnia 05.02.2016 r. do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Data: 09.02.2016

Wyniki postępowania

Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy dokumentacji dla realizacji zadania pn. "Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie", zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/CKP/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Pobierz: WYNIKI POSTEPOWANIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> Czytaj więcej <<

Z ŻYCIA CKP

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Gnieźnie
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckp.gniezno.pl

L: 29815