CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GNIEŹNIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zaproszenie do składania ofert
Przetarg otwarty na: "ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W CKP W GNIEŹNIE” etap 2
MIEJSCE ODBYWANIA NAUKI:

> zajęcia teoretyczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Sienkiewicza 3 w Gnieźnie
> praktyczna nauka zawodu
w jednym z zakładów produkcji mebli, partnerów nowo tworzonej klasy patronackiej

DO KOGO ADRESOWANA JEST OFERTA KLASY PATRONACKIEJ MEBLE GNIEZNO?

> chłopcy i dziewczęta
– absolwenci gimnazjów w roku szkolnym 2016/17

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

> bardzo atrakcyjne wynagrodzenie w wyuczonych zawodach
> stałe zatrudnienie na umowę o pracę po 3-letnim okresie nauki
> możliwość dodatkowego zarobku w trakcie nauki (ponad ustawowe stawki minimalne)
> system stypendialny dla wyróżniających się uczniów
> możliwość odbywania staży krajowych i zagranicznych w trakcie nauki
> nabycie praktycznych umiejętności w realnym środowisku pracy – w zakładach zajmujących się produkcją mebli, na nowoczesnych maszynach i urządzeniach, przy wsparciu ze strony wykwalifikowanych pracowników
> dobre zaplecze socjalne
> zorganizowany dojazd do wybranych zakładów pracy
> ceniony zawód na lokalnym rynku pracy
> możliwość rozwoju i awansu zawodowego
> stabilizacja zawodowa i finansowa
POBIERZ ULOTKĘPOBIERZ PODANIE
INFORMACJE:

- podania należy składać do dnia 7 czerwca br., w sekretariacie CKP
- rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielami zakładu pracy odbędzie się 8 czerwca w siedzibie CKP, Gniezno ul. Słowackiego 45/47
- dodatkowe informacje tel. 614265341 lub e-mail: sekretariat@ckp.gniezno.pl

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY


Skupiamy się na kształtowaniu umiejętności i postaw zawodowych, które umożliwią dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy. Z tego względu organizujemy szereg praktyk zawodowych i kursów. Sprawdzeniem kompetencji ucznia są końcowe egzaminy zawodowe.

By dowiedzieć się więcej w sprawach dotyczących zajęć, rekrutacji i wielu innych spraw związanych z nauką w naszej szkole zachęcamy do kontaktu, zarówno telefonicznego, jak i mailowego.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie zaprasza wszystkich chętnych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODÓW DLA KIERUNKÓW

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Technikum

> ​MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH> TECHNIK ELEKTRYK
> ​ELEKTRYK> TECHNIK ELEKTRONIK
> ​ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH> TECHNIK MECHATRONIK
> OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH​> TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
> MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH​> TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
> TECHNIK BUDOWNICTWA

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Program ma wspomóc uczniów i ich rodziców w wyborze takich kierunków kształcenia, które będą oparte na analizie predyspozycji, zainteresowań oraz możliwości młodego człowieka. Działania obejmą również analizę lokalnego rynku pracy po zapoznaniu się z możliwościami znalezienia pracy w zakładach znajdujących się w najbliższej okolicy.

Z ŻYCIA CKP

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Gnieźnie
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckp.gniezno.pl

L: 6464